O firmě

O FIRMĚ REGAPLAST

Společnost REGAPLAST s.r.o., působí na českém a slovenském trhu, jako jeden z předních výrobců a dodavatelů systému tlakové kanalizace, přečerpavacích jímek a centralních sběrných šachet. Součastí našich služeb je bezplatné poradenství, návrh vhodného řešení systemu tlakové kanalizace v mnoha modifikacích včetně veškereho přislušenství, tak aby navržené řešení bylo funkční a mohlo spolehlivě sloužit k danému učelu. Čerpame z několikaletých zkušeností, které jsou podloženy realizacemi systémů tlakové kanalizace v řádech tisíců kusů.

Našimi zákazníky jsou obce, velké, střední i malé stavební firmy, ale i fyzické osoby. Všem zákazníkům se snažíme věnovat absolutní pozornost a nabízet kvalitní i spolehlivý přístup i služby.

Ve standardním provedení dodáváme hlídání hladin, které zajišťují plovákové spínače. Snímač hladin obsahuje dva automatické režimy, které zajišťují v připadě výpadku jednoho ze systémů bezproblémové užívání čerpací stanice bez nutnosti omezení provozu a to až do dojezdu servisního technika.
Cílem naší společnosti je spokojený zákazník, proto nabízíme systémy tlakové kanalizace v nejvyšší možné kvalitě v kombinaci NEREZ x PLAST x LITINA. Toto provedení systému tlakové kanalizace zabrání korozi materiálu v agresivním prostředí a tudíž se výrazně prodlužuje životnost zařízení.
Jsme si vědomi investičních nákladů vynaložených investorem na vybudování systému pro čerpání odpadních vod, proto je nutností instalace kvalitního hlídání hladin, které zajišťuje spolehlivou ochranu čerpadla, které je finančně nejnáročnější součástí každé čerpací stanice tlakové kanalizace.

Součastí dodávky je doprava, montáž, uvedení do provozu, proškolení obsluhy, revizní zpráva k ovládací automatice, servis s dojezdem do 48 hodin a to i po záruce.


PRUŽNOST, FLEXIBILITA, SERVIS, KVALITA, ODBORNOST, PORADENSTVÍ, CENA

Součastí dodávky je doprava, montaž, uvedení do provozu, proškolení obsluhy, revizní zpráva k ovládací automatice, servis s dojezdem do 48 hodin a i po záruce.PRUŽNOST, FLEXIBILITA, SERVIS, KVALITA, ODBORNOST, PORADENSTVÍ, CENA

Tlaková kanalizace

Slouží k čerpání odpadních vod do hlavní větve tlakového řadu. Přečerpávací stanice slouží k čerpání odpadních vod v případě, kdy je potřebné překonat výškové rozdíly mezi hlavní větví spádové kanalizace a kanalizačním výstupem z nemovitosti.

Přečerpávací kanalizace


Slouží k přečerpávání odpadních vod ze sběrné jímky do hlavního řádu.Centrální sběrná jímka

Slouží k čerpání odpadních vod, kdy je do jímky svedeno více nemovitostí, popřípadě se jedná o městské časti, větší provozy. Návrh technického řešení je vypracován dle požadavku projektu a správce sítě.

Naše nabídka začíná konzultací o vhodnosti řešení, tak aby čerpací stanice tlakové kanalizace, odpovídala jak technickým tak kapacitním požadavkům dané nemovitosti a správci kanalizace.


Námi prověřeným a doporučeným typem tlakového systému, je technologie  TLAKAN P4 GS15 KRG s vřetenovým čerpadlem. Tento systém byl navržen tak, aby vyhovoval technickým i kapacitním požadavkům pro provoz rodinného domu, chaty nebo zahrady. Je navržen tak, aby za dodržení provozních podmínek sloužil uživateli k danému účelu bez omezení.

Naše technické celky pro tlakovou kanalizaci nabízíme v nejvyšší dostupné kvalitě a to v kombinaci

NEREZ x PLAST x LITINA, což je jistou garancí výrazného prodloužení životnosti vzhledem k agresivnímu prostředí ve kterém se technologický celek nachází.


Součástí ceny jsou servisní služby s dojezdem do 48 hodin, v připadě havarie do 24 hodin. Jsme si vědomi, že každá nemovitost vybavená čerpací stanicí tlakové kanalizace je závislá na funkčnosti celého zařízení, proto neuplatňujeme při servisním zásahu 30 denní reklamační řád a závadu odstraníme okamžitě při zásahu techniků. V případě uznané závady v záruční lhutě je zásah techniků i samotná oprava zcela zdarma.


Díky kvalitním komponentům, kvalitnímu snímači hladin a letitými zkušenostmi s bezproblémovou funkčností zařízení Vám nabízíme prodlouženou záruku 36 měsícu ke každému námi dodanému technologickému celku.

Poznámka:

Servis provádíme vlastními proškolenými techniky, nevyužíváme k montažím externích firem a tím máme jistotu o poskytování kvalitních služeb zákazníkovy.

Je zřízena servisní linka, která je dostupna Po-Ne od 8:00 - 20:00 hod, včetně svátků

Servis s dojezdem po celé ČR a SR
Prodloužená záruka 36 měsíců
Servisní linka Po-Ne 8:00 – 20:00 HOD